SA 15

特别为亚洲市场专为多功能,中小型演出,卡拉 OK 歌舞厅,文娱表演而设计。 特点: 荷兰 Quint Audio [ 坤腾 ] 调音风格与中国市场声音需求结合 犹如郁金香般色彩丰富,饱满鲜明的声音 高还原度高动态的人声和音乐表现 轻松顺滑的话筒声音重现

           特别为亚洲市场专为多功能,中小型演出,卡拉 OK 歌舞厅,文娱表演而设计。


      特点:

             荷兰 Quint Audio [ 坤腾 ] 调音风格与中国市场声音需求结合 

             犹如郁金香般色彩丰富,饱满鲜明的声音 

             高还原度高动态的人声和音乐表现 

             轻松顺滑的话筒声音重现


型号                          SA 15

元                          15" 低音 , 2.5" 高音

滤波器                       无源

额定功率                   550 W AES

峰值功率                   1100 W

阻抗                          8 Ω

灵敏度                       97 dB 1W / 1m 

声压级                      124 dB 1m

频率范围                   50-20 kHz

辐射角度                   80°x 50°hxv

重量                          24.5 kg

外观尺寸(宽x深x高)    435 x 420 x 710 mm

热门推荐

首页
产品
新闻
联系